Nova optička iluzija otkriva da li ste slepi za zakrivljenja: Da li vas vid vara više nego druge ljude? Nova optička iluzija otkriva da li ste slepi za zakrivljenja: Da li vas vid vara više nego druge ljude?
Najnovija optička iluzija ponovo je navela naučnike da preispitaju način na koji vidimo svet oko sebe. Svi dobro znamo da nas naša čula varaju,... Nova optička iluzija otkriva da li ste slepi za zakrivljenja: Da li vas vid vara više nego druge ljude?

Najnovija optička iluzija ponovo je navela naučnike da preispitaju način na koji vidimo svet oko sebe. Svi dobro znamo da nas naša čula varaju, ali pitanje je koliko nas varaju. Izgleda mnogo više nego što smo pretpostavljali.

Pogledajte u sliku gore. Kakve linije vidite? Da li su prave, da li idu oštro u cik-cak, ili se previjaju mekano poput talasa? Da li vidite samo jednu vrstu linija ili obe?

Optička iluzija koju je nedavno otkrio psiholog Kohske Takahashi sa japanskog univerziteta Chukyo, naziva se “curvature blindness illusion” (iluzija slepila za zakrivljenja) i najskoriji je primer da ne možemo baš uvek da verujemo svojim očima.

Ako ste poput većine ljudi, verovatno vidite obe vrste linija – i one zaobljenje i one cik-cak, sve dok gledate u središnji deo slike (onaj sa sivom pozadinom).

Pogledajte sada u gornj levi ugao slike i donji desni ugao, gde je pozadina bela i crna. Da li primećujete nešto čudno i drugačije?

Ukoliko vam linije na crnim i belim pozadinama deluju oblo, dok na sredini slike, iznad sivog područja i dalje vidite i one koje su cik-cak, čestitamo: vi ste slepi za zakrivljena! Ali ne brinite, ovo nije nikakvo medicinsko stanje, niti se radi o bilo kakvom poremećaju. U pitanju je sasvim uobičajena i normalna stvar.

Zašto toliki broj ljudi pada na ovu optičku varku?

Zašto mnogi ljudi na ovoj slici vide i cik-cak linije i oble linije, kada se u realnosti na slici nalazi samo jedna vrsta linija – oble?

Takahashi misli da do ovoga dolazi zbog načina na koji oči razlikuju obline od oštrih uglova. Moguće je da način na koji razlikujemo obline od uglova trigeruje određeni konflikt u mozgu, tj. u našem vizualnom sistemu.

“Pretpostavljamo da se u našem mozgu sukobljavaju mehanizmi za percepciju zakrivljenja, sa mehanizmima za percepciju oštrih uglova i da u njihovom međusobnom nadmetanju dolazi do disbalansa” – objašnjava Takahashi u svom naučnom radu i dodaje: “Percepcija uglova je možda dominantna u našem vizualnom sistemu”.

Ali zašto je percepcija uglova dominantna nad percepcijom blagih zakrivljenja, a ne obrnuto?

Moguće je da to ima neke veze sa našim adaptiranjem na okolinu i njenu geometriju. Veoma je verovatno da su ljudske oči i mozak evoluirali tako da efikasnije detektuju oštre uglove nego obline, jer im je to važnije za opstanak.

Gde god da pogledate, okruženi smo veštačkim tvorevinama koje imaju više uglova nego oblina, za razliku od prirodne sredine u kojoj vlada drugačiji odnos. Dok je u prirodi veoma retko pronaći oštar ugao, u civilizaciji, u gradovima to je svakodnevica.

Veštačke tvorevine koje nas okružuju zahtevaju da se naš vizualni sistem prilagodi, kako bismo mogli da funkcionišemo u okruženju. Zbog toga smo evolutivno razvijeni i istrenirani da bolje zapažamo uglove.

Ova optička iluzija nam više pomaže u svakodnevnom životu, nego što nam odmaže. Da nije tako, neko bi je pronašao mnogo ranije.

Optimalni uslovi za javljanje iluzije slepila za zakrivljenja

Da bi ustanovio tačan način na koji ova optička iluzija vara naše oči i koji su optimalni uslovi da do nje dođe, Takahashi je izveo niz eksperimenata sa raznim ispitanicima i različitim slikama.

Na gornjoj slici imamo kontrast u svetlosti i tami pozadine između različitih regija slike, ali su i same linije obojene različito. One koje nam više deluju cik-cak sačinjene su tako da se svetla i tamna područka smenjuju u vrhu, tj. dnu krive. Ovo stvara iluziju oštrine ugla.

One koje nam deluju zaobljenije sačinjene su tako da se svetli i tamni delovi smenjuju na padinama, tj. usponima, što naglašava mekoću linije.

Još jedan faktor koji doprinosi iluziji je relativna plitkost talasa, činjenica da su krivine suprilne, plitke. Kod jasnije naglašenih, dubljih krivina, efekat iluzije izostaje.

Celokupan rad možete pročitati OVDE.

NiT

Smoux

Filozof, stargejzer, zanesenjak i probisvet, zaljubljenik u naučnu fantastiku, horor i nauku, u postavljanje pitanja i traženje odgovora, u umetnost i sve što oslobađa um, donosi prosvetljenje i razvejava dogmatski mrak...

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − two =