Obrtanje magnetnih polova Zemlje može se dogoditi svakog časa: Evo šta nas tada očekuje Obrtanje magnetnih polova Zemlje može se dogoditi svakog časa: Evo šta nas tada očekuje
Magnetni polovi su se pomerali i ranije tokom Zemljine istorije, tvrde naučnici i dodaju da bi se sledeće obrtanje magnetnih polova moglo dogoditi u... Obrtanje magnetnih polova Zemlje može se dogoditi svakog časa: Evo šta nas tada očekuje

Magnetni polovi su se pomerali i ranije tokom Zemljine istorije, tvrde naučnici i dodaju da bi se sledeće obrtanje magnetnih polova moglo dogoditi u našoj skoroj budućnosti. Iako smatraju da obrtanje polova neće biti pogubno za ljude, većina se slaže u tome da će ono doneti užasne probleme ljudskoj tehnologiji.

Zemljino magnetno polje

Svako ko je ikad koristio kompas dobro zna da Zemlja ima magnetno polje po kome se možemo orijentisati. Kada igla kompasa pokaže ka severu Zemlje, ona zapravo pokazuje ka magnetnom jugu – pošto se kod magneta suprotnosti privlače.  Međutim, sever nije uvek bio tamo gde se nalazi danas. Kroz čitavu istoriju naše planete polovi su zamenjivali mesta mnogo puta.

Koliko do sada znamo, u samom srcu Zemlje nalazi se jezgro od usijanog metala koje svojim kretanjem stvara električni naboj. Ovaj električni naboj stvara Zemljino magnetno polje. Orijentacija u prostoru je samo jedna od koristi koje imamo od magnetnog polja. Magnetno polje štiti nas i našu planetu od solarnog zračenja. Bez njega, kao ni bez vode i atmosfere život na Zemlji ne bi bio moguć (jedan mali Sunčev “podrig” zbrisao bi sve sa Zemlje).

Stvar je u tome što polaritet koji stvara naše magnetno polje nije univerzalna konstanta, kao što ni Zemljino magnetno polje nije uvek iste jačine. Tokom istorije planete Zemlje polovi su se kompletno obrnuli, tj. potpuno zamenili mesta, nebrojeno puta, a jačina magnetnog polja se smanjivala i pojačavala. Iako se ovo ne događa u identičnim vremenskim razmacima, naučnici procenjuju da su se promene polova događale otprilike na svakih 200.000 – 300.000 godina. Problem je u tome što se poslednje potpuno obrtanje magnetnih polova dogodilo pre 780.000 godina, što znači da iz nekog nepoznatog razloga ovaj događaj već debelo kasni.

Iako se pre samo par godina smatralo da nas obrtanje polova očekuje negde u narednih par hiljada godina, danas naučnici zastupaju mišljenje da ovo bukvalno može da se dogodi svakog časa.

Šta bi se dogodilo sa ljudima kada bi se obrnuli polovi?

Poslednji put kada su se na Zemlji obrnuli polovi, naša planeta je vrvela od biljnog i životinjskog sveta. Ovo poslednje obrtanje polova nazvano je Brunhes-Matuyama i odigralo se pre 780.000 godina.  Procenjuje se da se ovo potpuno obrtanje polova možda i nije dogodilo odjednom i naglo, već se odvijalo tokom određenog vremenskog perioda. Međutim, nije poznato da li je ovaj vremenski period bio dugačak, poput nekoliko hiljada godina, ili relativno kratak, poput jednog ljudskog veka.

Fosilni ostaci iz te epohe ubedili su geologe da obrtanje polova uopšte nije imalo katastrofalne posledice na živa bića, kao što se u početku strahovalo.  Takođe, uzorci leda pokazuju da ova promena nije dovela do promene u Zemljinoj rotaciji ili osi, jer bi tako nešto izazvalo drastične klimatske promene koje bi bile zabeležene u uzorcima.

I pored svega rečenog, valja imati na umu da se još uvek pouzdano ne zna kakav će uticaj obrtanje magnetnih polova imati na današnji svet i ljude u njemu. Mnoge životinjske vrste imaju prirodne magnetoreceptore uz pomoć kojih osećaju Zemljino magnetno polje i koriste ga za navigaciju (poput ptica). U ovom trenutku možemo samo da nagađamo šta će se sa njima dogoditi. Ljudi nemaju nikakve urođene sisteme orijentacije u prostoru i moraju da se oslone na pomagala poput kompasa… Sigurno je da će obrtanje magnetnih polova uticati na ljude i ostala živa bića na planeti, samo nije izvesno do koje mere.

Ipak, naučnici se nadaju da na biološke funkcije obrtanje polova neće preterano uticati iz jednog prostog razloga…

Obrtanje magnetnih polova Zemlje može se dogoditi svakog časa: Evo šta nas tada očekuje

Pomeranje magnetnih polova bi moglo dovesti do toga da aurora borealis počne da se pojavljuje širom planete. Osim toga ne očekuje se ništa preterano spektakularno…

Magnetno polje Zemlje slabi, ali neće nestati

Ono u šta naučnici jesu sigurni je da magnetno polje neće nestati. Verovatno će oslabiti (već pokazuje znakove slabljenja), ali se apokaliptični scenario po kome Zemljino magnetno polje otkazuje poslušnost, a solarno zračenje prži sve na Zemljinoj površini, neće se dogoditi – kažu oni. Iako je bilo pretpostavki da bi magnetno polje Zemlje moglo potpuno da nestane na neko vreme i da nas ostavi bez zaštite pred solarnim olujama, najveća verovatnoća je da se to neće dogoditi, ako je sudeći po ispitivanju fosilnih istataka iz perioda ranijih obrtanja polova, kada nije došlo ni do kakve katastrofalne posledice po život na planeti.

Obrtanje polova će se dogoditi postepeno – u stvari već se događa!

Pomeranje polova događa se postepeno i to već decenijama: Severni pol se poslednjih godina pomera u proseku za 64km godišnje. Iako ovo predstavlja znatno ubrzanje u odnosu na početak 20. veka, kada se pomeranje polova odvijalo u proseku za 16km godišnje, naučnici nas uveravaju da nema mesta za brigu.

Obrtanje magnetnih polova Zemlje može se dogoditi svakog časa: Evo šta nas tada očekuje

Obrtanje polova bi moglo ugroziti ljudsku rasu samo u slučaju kada bi ljudski život, tj. naše biološke funkcije bile u takvoj sintezi sa tehnologijom da skoro potpuno zavise od nje. (ilustracija:pixabay)

Najštetnija posledica obrtanja polova

Iako obrtanje polova, zbog svoje postepenosti najverovatnije neće ni na kakav spektakularan način uticati na biološke funkcije živih bića, jer će se ona na te promene prosto navikavati u hodu, promene Zemljinog magnetnog polja bi mogle značajno da utiču na tehniku. Verovatno će biti potrebno preraditi mnoge tehničke uređaje kako bismo mogli da nastavimo sa njihovom upotrebom. Tako bi moglo doći do velikih izmena u avio industriji, biće potrebe za redizajniranjem satelita, a strujna mreža na Zemlji takođe može iskusiti brojne teškoće u radu i prekide.

Ne možemo da predvidimo kada će promena polova tačno uslediti – može se desiti gotovo sutra, a možda dek za hiljadu godina. Ali u jedno su naučnici sigurni – izumiranje ljudske vrste uopšte nije opcija, osim ukoliko bi ljudski život toliko zavisio od tehnologije, i bio u sintezi sa elektronskim uređajima tako da bez njih ne može da opstane. E tada bismo zaista bili u šripcu.

NiT

Smoux

Filozof, stargejzer, zanesenjak i probisvet, zaljubljenik u naučnu fantastiku, horor i nauku, u postavljanje pitanja i traženje odgovora, u umetnost i sve što oslobađa um, donosi prosvetljenje i razvejava dogmatski mrak...

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + twenty =